Концесиите ще се регистрират до 21 дни след подписването им

До 21 дни след подписването на концесионните договори, те трябва да са вкарани в общия концесионен регистър в Интернет. Това предвиждат промените в правилника за прилагане на концесиите, приети в четвъртък от правителството.

Промените се наложиха заради измененията в закона за концесиите, които въведоха общ публичен регистър на всички сключвани общински и държавни концесионни договори.

В 7-дневен срок от сключване на концесионен договор министрите и кметовете на общини трябва да изпратят до министъра на държавната администрация копие от договора и необходимите данни за откриване на партида за съответната концесия, е записано в променения правилник. Информацията ще се предоставя по образци, които ще бъдат утвърдени от министъра на държавната администрация до 28 февруари 2005 г.

В 14-дневен срок от получаване на данните длъжностните лица, които водят публичния концесионен регистър и архива към него, извършват проверка за съответствието между документите и откриват досие на вписаната концесия.

Достъпът до информацията в концесионния регистър и архива ще се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация и чрез интернет страница.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?