Коя е Нели Куцкова

Име: НЕЛИ ПЕТРОВА КУЦКОВА

Дата на раждане: 21 юни 1957 г.

Месторождение: гр. Априлци, Ловешка област

Семейно положение: Омъжена от 1978 г насам,
съпруг - Кирил Куцков, архитект
син Константин, студент по информатика

Образование: - Немска езикова гимназия 1976 г.;
- Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 1981 г.

Предходни назначения: - Главен секретар на МС по време на Служебното правителство на Стефан Софиянски -февруари май 1997 г.;
-Заместник-министър на правосъдието 1992/93
- Районен съдия, заместник-председател и председател на Първи районен съд София -1986/91 г.;
- Младши съдия o Софийски градски съд - 1984/86 г.;
- Стажант съдия - Софийски градски съд - 1982/83 г.

Настояща месторабота:
- Председател на Софийски окръжен съд от 1993
- Член на Висшия съдебен съвет от Х1Г 1999 г. -избрана от квотата на съдиите.

Допълнителни професионални квалификации:
- Лятна школа "Вещно право и поземлен регистър", Виена Австрия, 1992 г.;
- Текущо обучение на съдии и правна уредба на неправителствените организации - САЩ, май-юни 1995 г.;
- Регионална съдийска конференция на източноевропейските страни съвместно с Американската асоциация на юристите
-Правна инициатива за Централна и Източна Европа ноември 1995 г.;
- "Европейско право и неговото влияние върху правораздаването на националните съдилища" съорганизатор, съвместно с Германската фондация за международно правно сътрудничество - март 1996 г.;
-Съдебна администрация и управление на съдилищата юни 2000 г.

Езици: Немски, английски, руски

Споделяне

Още от България

Да подаде ли оставка здравният министър, както искат ресторантьорите?