КС препрати към парламента искането за ниски данъци за зелените площи

КС препрати към парламента искането за ниски данъци за зелените площи

Конституционният съд (КС) остави на Народното събрание да реши дали трябва да се плащат по-ниски данъци за имоти, обявени за зелени площи. Според институцията няма противоречие с основния закон, ако притежателите на имоти с ограничени възможности за използване, плащат същите местни данъци като останалите. Докладчик по делото е Борис Велчев.

Казусът бе поставен за разглеждане от Върховния административен съд (ВАС), който на свой ред се сблъска с казус, свързан с имот, обявен за зелена площ.

През 2008 година фирма купува в София имот, предназначен за жилищно строителство. Малко по-късно обаче със Закона за устройството и застрояването на Столичната община същия терен е обявен за част от зелената система на града. Така фирмата вече не може да изпълни предварителните си намерения като го препродаде поне на равностойна цена или да го застрои с печалба. За сметка на това тя продължава да му плаща огромни данъци.

Поради тази причина ВАС се допитва до Конституционния съд дали разпоредбите от Закона за местните данъци и такси, поставени в светлината на този казус, не противоречат на конституцията и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Законът не предвижда по-ниски данъци за имоти, които са обявени за зелени площи и се притежават от частни физически и юридически лица, въпреки че те не могат да ги ползват напълно. Нормативният акт постановява изрично, че данък за имотите се дължи без значение дали те се ползват или не.

КС обаче отказва да обяви тези разпоредби за противоконституционни. Според институцията единствено в правомощията на Народното събрание е да реши дали да освободи или не определена категория имоти от облагане с местен данък или да предвиди намаляване на облагането.

КС допълва, че собствениците на имота имат възможности да извлекат стопански ползи от притежаваната недвижимост и няма причина да се смята, че това нарушава техните конституционни права.

Споделяне

Още от България