КЗК спря конкурса за изграждане на регистър на преминалите през ТЕЛК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на директора на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждането на единна информационна система на медицинската експертиза. Целта на системата е да се създаде централен регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК, и да се свържат картотеките на всички регионални подразделения.

КЗК е сметнала за основателни някои от твърденията на жалбоподателя “Дигитех” ООД като това, че срокът за подаване на офертите е съкратен незаконосъобразно от възложителя. Освен това от документацията за участие не става ясно дали изискването за реализиран оборот от 1 млн. лв. през последните 3 години трябва да е от дейност, сходна с предмета на обществената поръчка или от общ оборот.

Наред с това в нарушение на Закона за обществените поръчки НЕЛК е определила 3-годишния период без да включи предходната 2011 година, макар че обществената поръчка е открита през февруари тази година. По този начин е ограничил участието на тези кандидати, които упражняват отскоро своята дейност.

Комисията смята, че с така поставените условия в конкурсната документация се нарушават основни принципи на закона, поради което отменя решението за откриване на обществената поръчка по същество.

Информационната система ще струва 798 хиляди лева и е финансирана по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.

Споделяне

Още от България