Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"Лидерът, единственият член на СДС"",N

0 коментара

Водещ:... Засега има доказано няколко изключени от СДС, с един от които сега предлагам да поговорим отново. Това е Васко Василев, който е организационен секретар на гражданското сдружение "Диалог"... Нека да напомним отново защо ви изключиха. Казвам - да напомним отново, защото този проблем си струва да бъде много подробно анализиран, тъй като е драстично нарушение преди всичко на българската конституция.

В. Василев: Изключен съм заради това, че не съм гласувал на двата тура на изборите, и заради, както написаха и в протокола, и както ми го казаха на мен, за изяви с гражданско сдружение "Диалог".

Водещ: А може ли да ни разкажете малко по-подробно за обстоятелствата - кой ви извика, къде ви съобщиха това, че ви изключват?

В. Василев: Обадиха ми се в неделя сутринта, че в 16.30 ще има събрание, но аз закъснях, към 17.00 и нещо отидох...11 души, от които познавам трима ...

Водещ: Единадесет души ви чакаха.

В. Василев:... Иво Пенев, секретарят на клуба, ми съобщи, че единодушно са взели решение да бъда изключен от СДС.

Водещ: Вие не ги ли попитахте откъде те са разбрали, че вие не сте гласували?

В. Василев:Запитах ги. Казаха "е, знаем, знаем". Иво Пенев така ми каза.

Водещ: Да, прекрасно са ви отговорили. На какво ви напомня това?

В. Василев:Ами, напомня ми на неща, които са се случвали с баща ми, с дядо ми, с вуйчо ми, когото отровиха комунистите, с хора, които направиха така, че голяма част от българите днес да не могат все още да се ориентират кое е нормалното и кое не е.

Водещ: Добре, защо според вас СДС не предприе нищо, за да ви реабилитира? Някой обади ли ви се изобщо и има ли ревизия на вашето положение?

В. Василев: Не, никой не ми се е обадил изобщо. Аз отидох след това да си взема протокола, дадоха ми копие от него, има при мен. Сега ще ви прочета точката - разглеждане поведението на члена на местния клуб Васко Христов Василев, който не гласува на местните избори...Решението на местния клуб е съобразено с устава на СДС в частта му чл.10, точка а и в.

Водещ: Да, това е този текст, който позволява да бъде изключен всеки заради всичко. Благодаря ви...Какво очакват гражданите от СДС? Сега по тази тема ще разговаряме с Антонела Понева, бивш председател на СДС - "Лозенец". Много зловещ разказ чухме от Васко Василев. Това ли е Съюзът на демократичните сили днес?

Ант. Понева: За съжаление до голяма степен това е. Наистина човек би могъл и да се посмее с тази история, ако тя не е толкова страшна.

Водещ: А вие защо поискахте оставка на ръководството на СДС?

Ант. Понева: Всъщност ние бяхме първата организация, която повдигна въпроса за проблема в СДС. Това беше породено от представянето на СДС на местните избори. Ние определихме и нарекохме нещата с истинските им имена, тоест това, че сме загубили изборите, в София за нас представянето беше катастрофа, в страната - безпрецедентен отлив на гласоподаватели. Ние пожелахме поемане на отговорност за това така лошо представяне на изборите и незабавно отчетно-изборна конференция, също така отчетно-изборна кампания на всички нива в СДС.

Водещ:И какво стана? С вас лично какво се случи?

Ант. Понева: Реакцията на националното ръководство дойде седмица след нашата декларация, която ние оповестихме и в медиите. Беше сменено ръководството на СДС - "Лозенец", със служебно такова.

Водещ: Спомняте ли си историята в Софийския университет, изключването на професорите от БКП, когато критикуваха Тодор Живков?

Ант. Понева: Да, да, помня.

Водещ: Защо СДС заприлича на БКП? Защо го допуснахте?

Ант. Понева: Това е основният въпрос, който толкова много ни притеснява... Значи, членовете на СДС... ние очевидно сме реагирали, но може би недостатъчно, може би не навреме, за да не се случи това нещо.

Водещ: Защо позволихте, ще ви запитам по друг начин, група хора да си направят имитация на партия-държава?

Ант. Понева:...но аз мога да отговарям за СДС - "Лозенец", като бивш председател. Това, което можахме да направим в рамките на организацията, в рамките на спазването на устава, го направихме.

Водещ: Е как в рамките на спазването на устава... и резултатът е, че ви смениха...Господин Методи Андреев, който е служебен председател на СДС - Лозенец. Защо всъщност се стигна до служебно ръководство, господин Андреев?

Методи Андреев: Ами, аз мисля, че госпожа Понева разказа защо. Ало?

Водещ: Тя каза, че заради критика и заради желание да се потърси отговорност от национално...

М.Андреев: Ние този разговор, г-н Коритаров за служебното ръководство многократно сме го водили по местните клубове. Аз смятам, че въпросът, който сега се коментира, трябва да бъде коментиран на съответните места в СДС. Все пак това касае вътрешната политика на СДС. Но аз искам да се върна на това, което вие казахте, един много основен въпрос зададохте... защо позволихме да превърнем СДС в партия -държава...

Водещ: Да, защо?

М.Андреев: Моето скромно мнение, ...за мен СДС се превърна в партия-държава, защото беше конструирана партията, когато беше на власт. Това е една политическа конструкция, която няма съпротивителни сили, т.е. няма политически механизми да съществува в условията на опозиция. Много е лесно да конструираш една група хора, да ги мотивираш и да създадеш някаква структура когато си на власт. Истинските изпитания са когато си в опозиция. И смятам, че това тоталитарно наследство в СДС намери отражение в този устав, който за съжаление ние изпълняваме, и аз съм длъжен да изпълнявам и съгласно който е и моето назначение като служебен премиер, което аз също не одобрявам като начин...

Водещ: Г-н Андреев, извинете...

М.Андреев:...на действие, но аз трябва да ви кажа...

Водещ:..извинете, позволете ми само да ви коригирам, господин...

М.Андреев: Но аз трябва да ви кажа, че аз не съм единственият, има много други служебни назначени председатели, проблемът е следният...

Водещ: Г-н Андреев, само да ви коригирам...

М.Андреев:...за какво ние трябва да направим отчетно-изборна конференция или да направим конференция. Това е въпрос, който трябва да решим.

Водещ: Да ви коригирам, г-н Андреев. Вие не сте назначен за служебен премиер. Аз ви го пожелавам. Вие сте назначен за служебен председател на СДС - "Лозенец".

М.Андреев: Да, да, точно така.

Водещ: Значи, вие сте назначен за служебен председател на СДС - "Лозенец", на основата на тоталитарен устав.

М.Андреев: Така, категорично го твърдя и искам да кажа... този устав...

Водещ: Защо не се отказахте от това да бъдете служебен лидер на СДС на основата на тоталитарен устав, г-н Андреев?

М.Андреев: Защото аз съм член на СДС и като член на СДС аз имам единственото право като член на СДС да изпълнявам това, което пише в устава, който иначе аз не одобрявам. Между другото има много закони, които не са добри ние ги спазваме...Да, аз твърдя следното, че уставът не е добър. Също твърдя, че не може да продължи СДС да съществува с тази пирамидална структура. Твърдя също, че трябва да има конференция на СДС, но тя трябва да бъде насочена към утвърждаване на политиката на СДС, към изчистване на тези моменти с устава и с организационната структура. Това са съществените въпроси, които СДС трябва да реши на една национална конференция. Аз между другото съм за това да има национална конференция и хората около мен знаят за това мое виждане.

Водещ:Продължаваме с г-жа Антонела Понева. Трябва ли да има смяна на лидера? Ето, г-н Андреев също е за конференция.

Ант.Понева: Да, има разлика съществена между нашето становище, на организацията, и това на г-н Андреев. Той е за национална конференция, където да се обсъди политиката, да се промени уставът, но той не казва за смяна на лидера...Има голяма разлика между отчетно-изборна конференция и една конференция...

Водещ: Естествено, че има. Но защо трябва да има отчетно-изборна?

Ант.Понева:Трябва да има, за да... както да се обсъди политиката, както да се промени, така да се направи и избор за лидер, за ръководство. Значи, не бива да се фиксираме върху лидера. СДС не е лидерска партия и колкото и от голямо значение...

Водещ:Какво очаквате от утрешния национален съвет?

Ант.Понева: Какво очаквате от утрешния национален съвет, не какво ви се иска, а какво очаквате?

Ант.Понева: чаквам една част от тези хора наистина най-накрая да назовават нещата с истинските имена. Ние се изморихме...

Водещ:На миналия съвет също се очакваше това и какво стана?

Ант.Понева: Оакваше се, не се случи, бяхме изключително разочаровани...

Водещ: Асега каква е гаранцията, че ще се случи утре?

Ант.Понева: Гаранцията е все пак ситуацията, която ескалира в тази посока...

Водещ: Ами и преди ескалираше.

Ант.Понева: Тези хора, които дават някакви гаранции с поведението си и поради това, че аз отлично знам, както и мои колеги, какво мислят тези хора, от които очакваме подобно поведение, нашата надежда е, че те ще го кажат и точно с истинските имена...

Водещ:При наличието на този текст, чл. 10 от устава на СДС, какво може да произтече с хора, които искат оставка на ръководството?

Ант.Понева: При наличието на този член, ако бъде спазван уставът така, както е разписан, в крайна сметка оставката може да се иска във всеки момент от всеки. Така че изключването на хора, които са поискали оставка, е нелепо. Това още повече ни води към романа на Оруел, нали.

Водещ: Вас впрочем заплашва ли ви изключване?

Ант.Понева: Разбира се, разбира се.

Водещ:Предложена ли сте за наказание?

Ант.Понева: За наказание - да.

Водещ:Методи Андреев ли ви предложи?

Ант.Понева: Да, да, значи, щом като в нашия район...

Водещ: ко започнете да се изключвате помежду си, кой ще остане последният член на СДС според вас?

Ант.Понева: В момента най-вероятно последният член на СДС ще остане лидерът, ръководството, нали, те в крайна сметка са тези, които позволяват да се случи това.

Водещ:Ако те започнат също да се изключват помежду си, кой ще остане последен? В СДС всички се изключват поголовно, остава НИС, започват и те да се изключват. Кой ще остане?

Ант.Понева: Това е една такава хипотетична...

Водещ:И кой ще остане?

Ант.Понева:...смешна ситуация.

Водещ: Смешна е, да, ама напълно възможна. Кой ще остане?

Ант.Понева:Ами може би лидерът.

Водещ: Лидерът, единственият член на СДС.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.