Магистратите са призовани на добра воля да декларират криптовалутата си

Магистратите са призовани на добра воля да декларират криптовалутата си

Съдебният инспекторат призова магистратите да впишат притежаваната от тях криптовалута в имуществените си декларации, макар да няма законово задължение да правят това. Така магистраите ще могат да докажат произхода на парите, ако излязат на печалба от продажбата на дигитални платежни инструменти.

Въпросът с декларарирането на кртиптовалуите е бил поставен пред инспектората от редови магистрати.

Инспекторатът е анализирал ситуацията и е стигнал до извод, че криптовалутите не са законно платежно средство, не са официално признат финансов инструмент, ценни книжа или електронни пари по смисъла на българското законодателство.

Приема се търговията с виртуални валути е разрешена от закона, защото не е забранена.

Българската народна банка (БНБ) и Комисията по финансов надзор (КФН) не приемат криптовалутите като финансови инструменти, но данъчните разглеждат доходите от продажбата им като доходи от продажба на финансови активи.

Препоръката на съдебния инспекторат е магистратите да вписват своите виртуални пари в раздел трети от имуществената декларация – "Налични парични средства". Така някой ден те ще могат произхода на средствата при продажбата на криптовалутата.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?