Марка “Дунав” за регионални продукти и проекти предлага МИЕТ

Да бъде създадена марка "Дунав", която да се поставя на регионални продукти и проекти, предлагат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Дирекция “Туристическа политика” е представило проект за пътна карта за създаване на марката, а продуктите с нея могат да се включат в проекти, съобразени с конкретни местни и регионални особености. Това е станало по време на третата среща на ръководната група на приоритетна област “Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион проведена в София. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е координатор на приоритетната област.

В срещата участваха представители на 8-те държави от Дунавския регион - Германия, Австрия, Унгария, Словакия, Хърватска, Сърбия, Румъния и България.

На 29 юни ще се проведе за Деня на Дунав, като дейности ще има в осемте страни.

Споделяне

Още от Бизнес