MBL: Над две трети от компаниите в София планират експанзия

MBL: Над две трети от компаниите в София планират експанзия

Око 70 на сто от компаниите в София планират експанзия през следващите две години, а една трета очакват растежът им да е с повече от 25%. Това показва проучване на консултантската компания за бизнес имоти MBL сред 100 водещи компании в столицата. Целта на изследването е анализиране на бъдещите планове и нужди на бизнеса свързани с работното пространство.

В анкетата са участвали представители на различни отрасли, сред които ИТ, аутсорсинг, фармацевтични, банки, застрахователен бизнес, услуги и други. Обемът на наеманата от тях обща офис площ надвишава 270 000 кв. м, а общия им брой служителите им възлиза на над 24 000 души, като 7.5 на сто от тях са чужденци.

В момента в строеж са нови около 600 000 кв.м офиси – започнато строителство и на проект, а консултанти предупредиха, че за усвояването на тези площи ще е необходимо между четири и шест години.

Динамика на търсенето

Запитани дали планират растеж на дейността си в София, 70% от анкетираните компании споделят, че очакват разрастване на своя персонал през следващите две години. От тях

30% очакват растежът на работни места да бъде с повече от 25%, отчитат от MBL.

Очакванията на близо две трети (61%) от запитаните компании са растежа им да доведе до нужда от експанзия на техните офиси, като 48% очакват тази нужда да възникне в следващите 2 години.

Основни фактори определящи избора на компаниите

От всички фактори влияещи върху избора за нова сграда, решаващ остава градския транспорт и връзката с метро, сочи проучването на MBL. Над три четвърти (79%) oт компаниите определят този фактор като водещ.

Значителна тежест при избора имат постоянна интернет връзка и електрическа енергия (76%), качеството на довършителните работи в офисите и ефективността на етажната плоча (61%).

От гледна точка на това до каква степен наемателите са доволни от тези характеристики в настоящите си офиси 35% определят ефективността на етажната плоча като незадоволителна, а близо една трета са неудоволетворени от качеството на довършителните работи в помещенията им.

Поддръжката и управлението на имота също имат нужда от подобряване, показва още проучването на MBL. Близо 54% от компаниите са изразили неудоволетвореност или са запазили неутрална позиция относно периодичността и качеството на ремонтните дейности от страна на техните наемодатели по поддръжката на наетите помещения и общите части.

Разпределение на работните места

Три четвърти от компаниите избират отворените работни пространства като водещ формат за разпределение на работните места.

Едва 18% от фирмите определят кабинетния принцип като предпочитан.

От гледна точка на оптимизация на работното пространство 43% от компаниите споделят, че използват политика за работа от вкъщи на служителите си, докато само 17% са въвели практиката за "хот дескинг".

Споделяне

Още от Бизнес