Митниците ще дават информация на данъчните

При осъществяването на функциите и правомощията на данъчната администрация, по искане на главния данъчен директор или на териториалните данъчни директори митническите органи ще предоставят информация реши днес Народното събрание, което прие окончателно на второ четене промените в Данъчния процесуален кодекс.

Става въпрос за данни за вносните, износни или транзитни операции на данъчните субекти, включително и данни от съпровождащите ги документи, информация за плащанията и възстановяванията на данъци, администрирани от митническите органи, както и информация за нарушения на митническото и валутното законодателство.

Главният данъчен директор ще може да възлага на кметовете на общините или на оправомощени от тях служители на общинската администрация правомощия на данъчните органи, отнасящи се за данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси,

Народното събрание реши на втори търг продажната цена на вещ, обезпечаваща вземане, да се определя в размер на 80 на сто от началната тръжна цена на предишния търг.

На всеки следващ търг продажната цена се намалява с по 10 на сто от първоначалната продажна цена, но не по-малко от 50 на сто.

Министърът на финансите да публикува в бюлетина на финансовото министерство, на страницата на Данъчната администрация в Интернет практиката по прилагането на данъчното законодателство, както и мотивите за нейната промяна, приеха народните представители.

Той ще анализира, разяснява и обобщава данъчната практика, ще изготвя общи становища и указания за единното прилагане на данъчното законодателство, които са задължителни за органите в структурата на Министерството на финансите.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?