Мобилният интернет и устройства спасяват финансите на телекомите

"Глобул" с тройно повече клиенти при преноса на данни, М-Тел – със 71%, хората обаче най-доволни от "Виваком"

Нарастващият интерес на потребителите към мобилния интернет и свързаният с това ръст на продажби на съответните устройства спасяват финансите на българските телекоми през първото тримесечие на 2012 г. в условията на продължаващ спад на приходите от традиционните мобилни разговори заради европейските регулации в цените на свързаност и роуминг и кризата.

Вторият по големина български мобилен оператор "Глобул" отчете троен ръст при своите потребители на мобилен интернет, лидерът на пазара "Мобилтел" увеличава тези свои клиенти със 70.9 на сто. Това сочат данните на двете дружества за първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2011 г., оповестени в четвъртък. В същото време обаче се оказва, че потребителите са най-удовлетворени от мобилния интернет на "Виваком", според проучване на агенцията за пазарни анализи "Асмарт", обявено същия ден. Според неговите данни от април "Виваком" има и най-голям пазарен дял при 3G мобилния интернет – 38 процента, следвана от М-Тел, която държи 34 на сто, и от "Глубол" – с 28 на сто.

От "Глобул" отчитат 0.3 процента ръст на приходите си за първите три месеца на 2012 г. благодарение на ръста в приходите от услуги и продажби на мобилни телефони. Постъпленията през отчетения период са достигнали 96.7 млн. евро като спадът на приходите от корпоративния сегмент е бил изцяло компенсиран от по-добрите приходи от фиксирани услуги и услуги за мобилен пренос на данни. Като цяло обаче приходите преди данъци, такси, лихви и амортизации за първото тримесечие на годината намаляват с 9.7% спрямо същия период на 2011 г.

М-Тел пък бележи спад на приходите си за разглеждания период с 13.1% до 115.9 млн. евро. Освен ръста от 70.9 процента при клиентите на мобилен широколентов интернет, телекомът отчита и увеличение от 33.8 на сто и във фиксирания си бизнес. Според данните на "Мобилтел" неговите клиенти вече наброяват 5.4 милиона, което затвърждава лидерската пазарна позиция на телекома.

Потребителите на "Глобул" са почти 4.4 милиона, което е увеличение от 10.8% на годишна база. Ръст от 15.5% има при клиентите им на договор, при предплатените услуги нарастването на потребителите с 4.2%.

Че мобилният интернет е нишата, в която се чака допълнителен ръст, сочат и данните на "Асмарт", според които 71% от потребителите на услугата я ползват ежедневно, а повечето от тях и по няколко пъти на ден за проверка на електронната си поща, чат в социалните мрежи и търсене на конкретна информация. най-честите потребите на мобилен интернет са хората на възраст между 16 и 34 години.

Според проучването "Виваком" е най-разпознаваема сред клиентите на мобилен интернет, а "Глобул" е с най-голям дял на предплатени дейта карти в сравнение с останалите оператори.

Аспектите, които най-силно влияят върху цялостната оценка на удовлетвореността на клиентите са скоростта на мобилния интернет, следвани от качеството на връзката, цената и разнообразието на тарифните планове, посочват от "Асмарт". Най-висока обща оценка на удовлетвореност от потребителите получава 3G-услугата на "Виваком", следвана от тази на М-тел и "Глобул". Високата оценка се дължи главно на обхвата и цената на услугата.

Споделяне

Още от Бизнес