Можем да си позволим минимално увеличение на участието в Афганистан

В Афганистан, където НАТО поиска от нас като новоприета страна-член да увеличим участието си, според Първанов не можем да си позволим повече от едно минимално увеличение - до 25 души, главно военна полиция, медицински екипи и други подобни единици. Военният министър Николай Свинаров заяви готовност да увеличим участието си в Афганистан, но при финансова подкрепа от страна на съюзниците.

Членството в НАТО ще поставя все по-остро въпроса за участието ни в подобни операции с нееднократна ротация на военни части. Това налага солиден анализ и осмисляне на досегашните резултати от участието ни в мисиите и на предстоящите задачи, посочи президентът. Затова той апелира да има дебат не само за участието ни във всички мисии - не само за Ирак, но и за Босна и Херцеговина, Косово, Афганистан.

Трябва да се приеме спешно и Концепция за участието ни в задгранични мисии, който да включи съществуващата законова база, върху която да се реализира дейността на нашите контингенти зад граница. Първанов припомни настояването си за по-гъвкав механизъм за изпращането на военни части, включително и с отпадане принципа на доброволност - за да се създаде възможност за изпращане на компактни военни части, което е по-бързо, по-евтино и по-ефективно. Мисиите да се финансират отделно и целево, а този въпрос да се реши преди приемането на бюджет 2005, настоя Първанов. В Истанбул, на срещата на върха на НАТО, президентът настоя за изработването на цялостна стратегия на Алианса за финансирането на подобни мисии, включително и чрез създаването на специален общ фонд.

Отделното финансиране на мисиите може да не повиши разходите, но ще внесе яснота, прозрачност и дисциплина, изтъкна Първанов, според който политическите решения за участието ни в многонационалните мисии трябва да се съобразяват и с финансовите ни възможности, каквато е практиката и на другите партньори. "И аз се питам, дали ние сме най-богатите, за да си позволим да бъдем небрежни в реализирането на средствата на данъкоплатците," каза президентът.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: