МРРБ получава 2.778 млн.лв. бюджетни кредити

Правителството реши да предостави 2.778 млн.лв. като бюджетни кредити на регионалното министерство, за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на МРРБ за 2004 г.

1.783 млн.лв. от предоставените кредити са необходими за финансиране на проекта за създаване на бизнес -инкубатори в райони с висока безработица. По проекта ще бъдат създадени 6 бизнес-инкубатора във Враца, Монтана, Белоградчик, Кърджали, Мездра и Мадан. Целта им е да подпомагат развитие на малкия и средния бизнес. Предвижда се те да предоставят офиси и консултантски услуги на преференциални цени на такива фирми.

Останалите близо 1 млн.лв. са за нуждите на Агенцията по кадастъра.

Средствата се осигуряват за сметка на освободени бюджетни кредити по проекта "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси".

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: