МРРБ приема проекти за финансиране от ФАР по границата с Македония

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва да набира предложения за съвместния фонд за малки проекти между България и Македония, съобщиха в четвъртък от ведомството. Финансирането на проекта за българската страна се осигурява от програма ФАР – Трансгранично сътрудничество. Общата сума, която ще се отпусне е в размер на 400 хил.евро. Един проект може да получи максимално финансиране от 50 хил.евро. Кандидатите обаче трябва да осигурят 10 % от общата сума.  

Крайният срок за подаване на документите от кандидатите е 23 май. С проекти могат да кандидатстват всички погранични общини от областите Благоевград и Кюстендил. Задължително е всички кандидати да са регистрирани поне 6 месеца преди да изтече крайния срок за подаване на офертите.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?