МВФ настоява за по-агресивни структурни реформи

Правителството и мисията на МВФ приключиха успешно третия преглед от двегодишното споразумение между България и фонда, страната ни ще получи следващият транш от заема през юни т.г. До края на споразумението ще има още една, последна мисия, която е планирана за ноември.

На днешната съвместна заключителна пресконференция ръководителят на мисията на МВФ за България Джералд Шиф каза, че всички заложени за този преглед критерии са изпълнени. Според него макроикономическите процеси в България се развиват положително и очакванията на МВФ за тази година са да бъде постигнат заложения растеж от 5 процента.

Според фонда преизпълнението на приходите и умереното разходване на средствата е довело до генерирането на "скромен излишък" през първото тримесечие и фискално преизпълнение с около 1% от годишния БВП. Мнението на Шиф обаче е, че голяма част от преизпълнението ще бъде необходимо по-късно през тази година, за да се отговори на напрежението в разходите на общините и в здравеопазването.

След Световната банка, и МВФ поиска по-сериозни структурни реформи

От МВФ настояха програмата на кабинета за структурни реформи да се изпълнява много по-агресивно през следващите месеци. Според експертите на институцията, от критично значение е изпълнението на реформата в съдебната система, намаляването на пречките пред бизнеса и приключването на приватизацията на големите предприятия.

Помолен да коментира критиките на директорът на Световната банка за България Андрю Воркинк, Шиф подчерта, че реформата в съдебната система е изключително важна и за подобряване на бизнесклимата - аспект, на който много държат и от МВФ.

Министърът на финансите Милен Велчев коментира, че не може да става дума за спиране на финансирането на Световната банка. Според него условието по заема PAL е да се постигне сериозен напредък по отношение на съдебната система и приватизацията на "Булгартабак холдинг", а не тя да се завърши.

Той каза, че представителите на банката са реалисти и си дават сметка, че нито една от двете цели не може да бъде изпълнена до есента. Велчев уточни, че ако не се направи нищо по приватизацията на "Булгартабак холдинг", това ще направи невъзможно получаването на PAL 2, но той бил изпълнен с увереност, че ще бъдат направени сериозни стъпки към продажбата на тютюневия монопол.

След приоритетите от МВФ посочиха и реформите в енергетиката, железниците, здравеопазването и подобряване на процеса на бюджетиране и на работата на данъчната администрация.

Джералд Шиф каза, че по отношение на реформите в железниците са направени няколко важни стъпки, като са ограничени губещите дейности и цените са приближени до нивото, в което се покриват разходите. Според него обаче трябва да се вземат решение за това кои социални дейности трябва да продължат да извършват железниците и какви субсидии ще са необходими за това. Той уточни, че обхвата на тези дейности е ограничен.

Здравната реформа и децентрализацията остават слабо място

От фонда отново повториха тезата си, че реформите в здравеопазването и във финансовата децентрализация вървят бавно.

Милен Велчев сподели, че натрупаните дефицити в тези области са потенциален проблем, но на фона на цялата икономика те не били особено големи, имайки пред вид и доброто изпълнение на бюджета, което дава възможност да се осигурят средства за покриването на неразплатените разходи.

Министърът повтори тезата си, че няма готовност да покрие неразплатените разходи на общините, натрупани в края на миналата година, преди да има гаранции, че изчистването им няма да доведе до формиране на нови подобни задължения.

И в България кредитирането стана фактор на икономическата активност

Според фонда основна причина за добрите резултати през първото тримесечие на годината е икономическата активност, която е силно подпомагана от нарастването на кредитите. Потребителските цени са непроменени от миналата година. Експертите на МВФ очакват солидно нарастване на износа и силен туристически сезон, които да задържат дефицита по текущата сметка на 4.5% от БВП през тази година - т.е на нивото от миналата година.

Шиф предупреди, че възможността спадът в икономиката на ЕС да продължи или вносът да нарасне по-бързо от очакваното може да доведе до отслабване на външната позиция на България и да наложи по-стегнато фискално управление.

Фондът настоява правителството да не изостава в подготовката и на бюджета за 2004 г. и да се придържа към прогнозите за дефицита заложени в средносрочната фискална стратегия.

България не е заплашена от дефлация

Милен Велчев каза, че не очаква България да бъде засегната от дефлация, поради тенденциите в тази посока в ЕС. По думите му и в бъдеще инфлацията у нас ще бъде малко над средната в Европа, защото в една бързо преструктурираща се икономика и при по-ниско ниво на цени и заплати настъпват процеси на постепенно приравняване към нивата в ЕС.

Според него този процес се изявява в по-високи средни стойности на ръст на БВП и в по-висока инфлация. Велчев каза, че при дефлация в ЕС и у нас инфлацията ще спадне, но едва ли под 0%.

Шиф подчерта, че България няма опит с дефлацията, а в момента икономическата активност е доста силна и очакванията трябва да бъдат, че както и в други страни кандидатки за членство в ЕС, инфлацията ще бъде малко по-висока от тази в еврозоната. Според него спада на инфлацията се дължи на комбинация от няколко фактора, като поскъпването на еврото през последните месеци и спада в цените на храните. Ръководителят на мисията на МВФ бе категоричен, че няма риск от дефлация в България.

Още от Бизнес