МВФ се притеснява за реформите в България заради слабостта на кабинета

Постоянният представител на МВФ у нас Пирита Сорса коментира, че вероятно България ще подпише предпазно споразумение след изтичането на сегашното двугодишно стенд-бай в началото на 2004 година. Тя обясни, че обикновено предпазни споразумения се сключват за 12-18 до 24 месеца.

Сорса, която през есента си тръгва от България, препоръча правителството да се придържа към 3-годишната си бюджетна програма, защото това е важно за надеждността на политиката и се разглежда положително от чуждестранните инвеститори.

Постоянният представител на МВФ представи третия преглед на 2-годишното споразумение, в който се казва, че правителството трябва да продължи структурните реформи, за да осигури постоянен икономически ръст в средносрочен план. Според МВФ това няма да бъде лесно заради слабата политическа ситуация, в която се намира кабинета.

Фондът препоръчва на правителството да приключи сделките за Булгартабак и БТК, да проведе реформата в съдебната система и да вложи усилия в намаляването на корупцията. Други важни проблеми са приемането на новия закон за енергетиката и реформата в БДЖ, чиято цел е да се намалят държавните субсидии.

Според Пирита Сорса субсидиите към БДЖ и енергетиката трябва да се насочват не към секторите, а към хората, които се нуждаят от подпомагане.

Тя отново препоръча кабинетът да работи за цялостно подобряване на бизнес-средата, отколкото да въвежда изключения за определени инвеститори под формата на данъчни преференции или чрез мерки, подобни на създаването на държавния инвестиционен фонд.

В доклада на МВФ се предлага на правителството да постигне бюджетен дефицит от 0.5% догодина и балансиран бюджет през 2005 година. Данните за изпълнението на бюджет 2003 показвали, че има ресурс за покриване на дефицита в общините и здравеопазването през тази година, но от това не отпада необходимостта от фундаментални промени в тези сектори.

Като необходими стъпки в доклада се посочват осигуряване на пълно финансиране за държавните дейности в общините през 2004 г. и увеличаване на ролята на Националната здравноосигурителна каса във финансирането на болничната помощ.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?