Над 1300 проекта искат пари за повишаване на конкурентността

За разпределянето на 10 млн. евро безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентноспобосността си са кандидатствали 1306 проектни предложения до изтеклия въвтронки краен срок. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката ден по-късно.

Втората фаза на схемата от проекта в подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия по Програма ФАР започна на 29 декември 2006 г.

През следващата седмица оценителна комисия ще класира кандидатите, които трябва да бъдат одобрени от Представителството на Европейската Комисия в България.

Средствата са предвидени за обновяване на технологичното оборудване в малки предприятия, получаване на консултантски услуги и професионално обучение за персонала им. Кандидатите представят проекти за не повече от 50 000 евро. За консултантски услуги те ще получат не по-малко от 2 000 евро. и не повече от 15 000 евро. За инвестиционна подкрепа - не по-малко от 5 000 и не повече от 50 000 евро, а за професионално обучение - не по-малко от 2 000 и не повече от 10 000 евро.

Възможни са комбинации между отделните компоненти или да изберат само един от тях, но без професионалното обучение.

Споделяне

Още от Бизнес