Над 3 млн.тона ще е тазгодишната реколта от хлебна пшеница

Очаква се тазгодишната реколта от хлебна пшеница да надхвърли 3 млн. тона, което надвишава вътрешните потребности, съобщи в петък Радослав Козаров, председател на Консултативния съвет по зърното, след извънредно разширено заседание на съвета в сградата на правителството.

По информация на правителствената информационна служба, на заседанието е било отчетено, че за изхранване на населението ще са необходими 1.3 млн.т хлебна пшеница, за семена - 250 хил. т и за нуждите на животновъдството- 950 - 970 хил. тона.

Засетите с пшеница площи са 10.102 млн. дка, което е с 12 % повече спрямо 2003 година, а от гледна точка на сегашното състояние на посевите, се очаква производството да бъде с 53.6 -59.2 % повече спрямо миналогодишната реколта.

До момента са прибрани около 13 % от засетите с хлебно зърно площи. Засега средният добив е 400 кг от декар, но след прибиране на цялото количество пшеница той ще падне, коментира след заседанието Козаров. По думите му, хлебното зърно от тазгодишната реколта ще е с добро качество според българските стандарти. Ще има и количества, които отговарят на международните стандарти.

Към момента на международните пазари се наблюдава низходящ тренд на цените, купувачите и продавачите изчакват, реален пазар на зърно няма и на този етап не могат да се направят прогнози за цените, коментира още Козаров.

По думите му, в момента няма търсене и на ечемик на международните пазари. Цените, които в момента се предлагат на производителите, били ниски в сравнение със себестойността на продукцията.

Досега са прибрани 86 % от засетите площи с ечемик, средният добив е над 370 кг от дка.

В същото време от Русе съобщиха, че всеки ден за Румъния се изнасят по 15-20 вагона зърно. В региона вече е завършила жътвата на ечемика и е в ход жътвата на пшеница.

През август ще излезе обява за държавна поръчка за 115 000 т пшеница, с която ще бъде попълнен държавният резерв, съобщи и.д. шефът на резерва Йовчо Йовчев. Той отрече това да е поредната държавна намеса на пазара, защото резервът ще изкупи по-малко от 3 % от общото производство на хлебна пшеница.

Споделяне

Още от Бизнес