Над 35 хиляди души са останали без работа през февруари

Безработицата през февруари 2012 г. е 11.5 процента, като се е повишила с 0.4% процента спрямо януари. През февруари 35 872 души са останали без работа, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Частният сектор е освободил почти половината от безработните през миналия месец - 17 514 души.

В бюрата по труда са регистрирани 376 171 безработни. Те се увеличават с 10 176 души спрямо януари. През февруари 2012 г. в бюрата по труда са заявени 9 999 свободни работни места. На първичния пазар са заявени 8 402 работни места, с 991 повече от януари. Частният сектор е заявил 5 478 от тях.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (2 282), търговията (1 290), аграрния сектор (760), строителството (620).

Най-голяма част от новорегистрираните безработни са от преработващата промишленост (5 874), търговията (5 635) и държавното управление (3 049). Следват освободените от строителството, сферата на недвижимите имоти, транспорта и съобщенията, селското, горското и рибното стопанство.

На работа са постъпили 9 887 безработни. Почти 60 на сто от тях са жени. Започналите работа без квалификация са 3 489, с работническа професия са 2 603, със средно специално и висше образование са 3 795.

Устроените на работа младежи до 29 години са 2 529. Заетост е осигурена и на 1 405 продължително безработни с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

Отпаднали по различни причини от регистрите на Агенцията по заетостта са 17 039 безработни.

Споделяне

Още от България