Над 46 000 електронни болнични са издадени от началото на годината

Снимка: БГНЕС

От началото на годината в електронния регистър на НОИ са постъпили над 46 000 болнични листове, отчетоха в понеделник от института. До момента регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 5 214 лечебни заведения, като броят на издадените уникални номера е 1 554 827.

Във връзка с липсата на регистрация на някои лекари и други проблеми с издаването на болничните от началото на годината от НОИ припомниха, че има 6-месечен преходен период до 30 юни, в който данните могат да бъдат представяни както в електронен вид, така и на хартия. За представяне на данните на хартия е необходимо лекарите да подадат в съответното териториално поделение на института искане и да получат уникални номера за издаване на хартиен болничен лист. Това може да стане и онлайн чрез уеб-приложение на НОИ "Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им”.

За издаване на хартия новият образец на болничен лист, който замести старата бланка, може да бъде разпечатен от интернет сайта на НОИ. След това той се попълва в 2 екземпляра – единият се предоставя на пациента за информиране на работодателя, а вторият се представя от лекаря с опис и придружително писмо в териториалното поделение на НОИ в 14-дневен срок от издаването на болничния лист.

В случаите, когато нямат интернет връзка или сертификат за електронен подпис, но имат инсталиран софтуер, лекарите могат да попълнят електронния болничен лист в програмния продукт, да го копират на електронен носител и също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.

За електронното подаване на данните в регистъра органите на медицинската експертиза могат да ползват предоставения от НОИ безплатен софтуер или ползвания от лекарите специализирания софтуер, но съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ. При затруднения с инсталирането и ползването на софтуера на НОИ, както и с подаването на данните, изготвени чрез свой програмен продукт, лекарите могат да се консултират с експерти от института на тел. 02/926 10 10.

Председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари Любомир Киров коментира в понеделник, че няма да бъде допуснато да се санкционират лични лекари поне в първите два месеца след въвеждането на електронния формат на болничните листове заради неправилно попълнени документи.

"2 милиона болнични листове средно постъпват в Националния осигурителен институт всяка година. Някои общопрактикуващи лекари от столицата днес например не могат да подават електроните болнични към НОИ, а само могат да издават такива на пациентите. Причината е, че независимо че в първия работен ден 5-и януари са взели нужния код за работа с новия програмен продукт на 8-и януари е трябвало да подменят кода си заради актуализация на продукта за издаване на болнични листове", коментира Киров пред БНР.

"Напълно е разбираемо колегите да реагират по този начин, защото, каквото и да говорим, това е допълнително, един вид натоварване. Натоварване, защото трябва да се обучим и научим да правим още нещо ново, което чисто технологично не е свързано с медицината", каза той.

Установен е и още един проблем с електронните болнични листове – от НОИ връщат като некоректни болничните, които се издават на човек за гледане на болен над 18 години, защото от Осигурителния институт най-вероятно не са въвели съответния код информация за този вариант.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?