Населението по света забогатя с 10%, финансовите активи удариха рекордните 118.278 трилиона евро

Населението по света забогатя с 10%, финансовите активи удариха рекордните  118.278 трилиона евро

Ръстът на брутния обем на финансовите активи на населението по света през миналата година е 9.9%, което е максимален подем за последното десетилетие. В резултат на това размерът на активите достига нов рекорд – 118.278 трилиона евро, съобщава в годишния си доклад "Global Wealth Report" застрахователната компания Allianz SE, която проучва благосъстоянието на домакинствата в над 50 страни по целия свят. Нетните финансови активи в света през 2013 г. са се увеличили с 12.4 на сто.

Основната причина за повишението е положителната динамика на пазарите на ценни книжа.

Инвестициите на населението в акции и книжа с фиксирана доходност са скочили с 16.5% през миналата година и са достигнали 45 трилиона евро. Само в САЩ обаче е отчетен съществен приток на свежи пари в такива активи, докато в Европа и Япония хората са продължили да изтеглят пари от акции и облигации.

Обемът на средствата на населението в различни видове депозити е нараснал с 5.5%, съставлявайки около 34 трилиона евро в края на м.г.

Ръстът на вложенията в застрахователни полици и пенсионни спестявания е 7.2%.


В Латинска Америка темпът на ръста на брутните финансови активи през 2013 г. се е забавил до 6.4% в сравнение с 13.5% предходната година. В Азия е отчетено ускорение от 11.2% през 2012 г. до 12.2% през 2013 г., включително благодарение на Япония, където благосъстоянието на хората миналата година е нараснало с 6.1%.

По-високи темпове на растеж са отчетени в Северна Америка (11.7%) и Западна Европа (5.2%).

В дългосрочна перспектива лидер на растежа остава Източна Европа, където средните темпове на увеличение са 14.5% за периода 2001-2013 година.


Следва Азия, но като се изключи Япония (13.6%) и Латинска Америка (12.7%). В Япония ръстът на финансовите активи на населението за този период е средно 1.2%.

Къде живеят най-богатите хора

Както и предходната година, Швейцария е страната с най-висок обем на нетни финансови активи на глава от населението, отчита изследването. Благосъстоянието на средния швейцарец е 146.54 хил. евро или с 6.2% повече от 2012 г.


На второ място са Съединените щати, където на всеки жител се падат средно по 119.57 хил. евро (повишение с 14.2%). Трета е Белгия със 78.3 хил. евро на човек (ръст от 4.6%). В първата десетка са също Холандия, Япония, Швеция, Тайван, Канада, Сингапур и Великобритания.

Част от промените в местата на държавите се дължи на колебанията във валутните курсове. Поради тази причина Япония отстъпва с две позиции.

Сред страните от топ-20 най-значителен ръст на нетните активи има в Испания – 22.6% или 21.99 хил. евро на човек.

Русия заема 44-то място в световния рейтинг Global Wealth Report. Нетните финансови активи на глава от населението са се повишили с 18.5% (1.808 хил. евро), което прави Русия рекордьор в Източна Европа.


Allianz разпределя населението от всички страни по света на три групи според степента на благосъстояние.

Средният клас включва хора, чиито нетни финансови активи са между 5.3 хил. евро до 31.8 хил. евро.


Хората, при които този показател е под 5.3 хил. евро, формира групата с ниски доходи, докато тези с над 31.8 хил. евро са с високо ниво на доходи.


Делът на населението с ниско ниво на доходи остава относително стабилен в последните години – около 3.5 млрд. души.


Средният клас на доходи в страните, където Allianz провежда проучването, през миналата година включва около 912 млн човека или почти 19% от общия брой на жителите (през 2012 г. - 18%).

Споделяне

Още от Бизнес