НДСВ поиска наполовина по-малко площи в НАТУРА 2000

НДСВ поиска наполовина по-малко площи в НАТУРА 2000
Възможното намаляване на обхвата на защитените територии, които ще влязат в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обсъдиха във вторник представители на парламентарната група на НДСВ и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров на среща във вторник. Това съобщи след заседанието зам.- председателят на ПГ на НДСВ Борислав Великов.

Жълтите предлагат в НАТУРА 2000 да влязат само 15 на сто от територията на страната, отговаряща на изискванията за екомрежата, защото така щял да се намери един добър баланс между интересите на птиците и хората. Според Великов този процент бил разумната граница, но дали е реален щял да прецени министърът,

Това предложение на НДСВ на практика представлява редуциране с повече от една втора на вече одобрения списък от Националния съвет по биологично разнообразие, включващ 225 места с обща площ от 3,42 млн. хектара, което е 33 на сто от общата територия на страната и би определен от екоминистерството като рекордно за ЕС обхващане на площи за НАТУРА 2000. Този списък обаче е приет под условие заради искане на Националното управление по горите за прецизиране на 20 терена от 1,9 млн. хектара, което от Министерството на околната среда и водите обещаха да стане в най-кратък срок в първите месеци на 2007 г.

На заседанието във вторник не стана ясно предлаганата от НДСВ редукция за сметка на чии територии е. Джевдет Чакъров не се е ангажирал с конкретни проценти. Той каза, че има различни предложения, които са в процес на обсъждане, но подчерта, че страната ще изпълни поетите ангажименти.

Местообитанията за НАТУРА 2000 трябва да са съобразени и с интересите на инвестиционния процес, но без да противоречи на интересите на опазването на природата, изрази мнението на своята партия Борислав Великов.

От НДСВ са дали препоръка да се направи такава законодателна промяна, която да даде възможност, ако не да се обжалва определянето на границите и обхвата на защитените територии, то поне да се обжалват режимите в тях. Обсъдена е и възможността да се предприемат мерки, така че да няма административен или корупционен произвол при специфичните оценки, които ще се налагат на инвестиционните намерения в защитените зони.

При определянето на териториите, които ще бъдат включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 ще се постигне разумен баланс и няма да се достига до крайности, коментира от своя страна министърът на околната среда и водите. Джевдет Чакъров заяви, че площите от територията на страната за екомрежата ще бъдат съобразени със средноевропейския процент. В отговор на поставени му въпроси, той заяви, че в зоните по НАТУРА 2000 няма предварителни забрани. Инвестиционните намерения ще се преценяват според спецификата на зоната и необходимостта от опазване на съответните видове или местообитания.

Няма да се променя собствеността на земите, включени в НАТУРА 2000, а техните притежатели ще получават компенсации за това, че не имотите им са в мрежата.

Чакъров пое ангажимент за по-широка разяснителна дейност по отношение на екологичната мрежа, която предстои да бъде изградена в България, след като срещу НАТУРА 2000 скочиха физически лица собственици на имоти по Черноморието и фирми, които вече са придобили терени с инвестиционни намерения за строежи на хотели, както и кметства, където са си правили планове за развитие на туризъм.

Дискусията по НАТУРА 2000 ще продължи и в сряда, когато темата ще се обсъди на заседание на парламентарната комисия по околна среда и води.

 

Споделяне

Още от България