Николай Василев праща на прокурор сделката на БТК за Рила Солюшънс

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев е предоставил на прокуратурата информация за извършена проверка в дейността на БТК, свързана с бившия изпълнителен директор на компанията Гроздан Караджов, който е един от най-отявлените критици на сключената сделка за приватизацията на телекома.

С писма от 25 май 2004г. Николай Василев е предоставил на Софийската градска прокуратура и на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол информация за извършването на проверка за допуснати нарушения във финансово-стопанската дейност на БТК ЕАД. Проверката включва участието на БТК ЕАД в регистрираната в щата Делауеър компания Рила Солюшънс Инк., както и свързаните с това действия на лица на ръководни длъжности в БТК ЕАД, съобщи пресцентърът на министерството на транспорта и съобщенията.

Според проверката на 23 октомври 1998г. в София е регистрирана Рила Софтуер Корпорейшън АД, с капитал 250 000 000 неденоминирани лева. Участието на БТК ЕАД в капитала на дружеството е 15 на сто, а към 31 декември 1999 г. внася за акционерното си участие сумата от 319 147 деноминирани лева.

През 2000г. БТК ЕАД на два пъти внася допълнителни средства на обща стойност 712 500 лева в капитала на дружеството, като по този начин общо внесената сума от БТК е в размер на 1 031 647 лева.

На 6 септември 2000г. е подписано споразумение между БТК ЕАД и другия акционер в българското дружество Рила Солюшънс АД, с което 100 процента от акциите на Рила Солюшънс се прехвърлят в новоучредено дружество Рила Солюшънс Инк. Последната е регистрирана в щата Делауеър, САЩ. Прекратява се Договорът между акционерите в българското дружество Рила Солюшънс АД.

С това действие новоучреденото дружество става едноличен собственик на капитала на българското дружество Рила Солюшънс ЕАД, сочи проверката.

БТК ЕАД първоначално притежава 15 на сто от капитала на Рила Солюшънс Инк, а след увеличението на капитала на регистрираното в Делауеър дружество делът ѝ намалява на 8,6 на сто. БТК ЕАД не участва в това увеличение.

През 2003 г. Рила Солюшънс Инк взема решение за продажба на 100 процента от българското Рила Солюшънс ЕАД на регистрирана във Великобритания фирма за сумата от 5000 долара, като съгласно устройствените документи на Рила Солюшънс Инк БТК ЕАД не може да влияе на това решение.

Съгласно Наредбата за регистрация и контрол на задгранични дружества с българско държавно участие от 16 декември 1994г., българското държавно участие не може да бъде по-малко от предвидения от местното законодателство минимален относителен размер на участие, гарантиращ правото на решаващ глас при вземане на решения за прехвърляне на дружествени дялове, намаляване или увеличаване на капитала, ликвидация, вливане, разделяне, промяна на учредителния акт, уточнява ведомството на Николай Василев.

В резултат на тези действия, както и на действия на Рила Солюшънс Инк, върху които БТК ЕАД не е имала възможност да влияе, крайният резултат за БТК ЕАД е нулево участие в българското дружество Рила СолюшънсАД, информират от МТС.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: