Николай Василев ще брани в Брюксел изписването “евро” вместо “еуро”

Да се запази установената в България форма на изписване на обединената европейска валута “евро”, а не както настоява Европейската централна банка да пишем “еуро” на официалните документи. За това ще настоява министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев в Брюксел на 10 ноември, съобщиха от министерството.

Василев ще се срещне генералния директор и съветник по юридическите въпроси към секретариата на Съвета на ЕС - Жан-Клод Пири, за да представи позицията ни за изписването на името на евровалутата на кирилица. Проблемът става актуален, тъй като България след по-малко от два месеца става член на Европейския съюз и българският ще стане един от официалните езици.

На срещата министърът и членове на работната група ще обяснят и на други представителите на европейските институции аргументите на българската държава в подкрепа на запазването на формата евро в официалните документи. Според експертите ни изписването “евро” е установено в българският език и вече е невъзможно да бъде изхвърлено от употреба.

Въвеждането на втора форма – еуро, ще доведе до изкуствено създадена дублетност в наименованието на паричната единица, което според финансистите е крайно нежелателно.

Въпросът с начина на изписване на еврото бе обсъждан още през 1995 г., когато бяха приети препоръките на Института за български език да бъде установена графичната форма “евро”. Това изписване е възприето и в Договора за присъединяване на България към ЕС и вече се е наложило в съвременния книжовен език.

Дискусии около изписването на европейската валута е имало и в други страни членки на ЕС - Литва, Латвия, Словения и др. Аргументите им били лингвистичните им традиции или близостта на съответното за страната изписване на валутата с името на континента Европа.

Тези аргументи обаче не са били възприети от ЕЦБ и страните са били принудени да възприемат употребата на euro в официалните документи. Банката отхвърля исканията на тези страни членки за различно изписване на валутата заради трудностите за промяна на дизайна на банкнотите, които трябва да отразяват всички възможни изписвания на думата euro. 

 

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?