Нов опит за концесия на пловдивското летище

Нов опит за концесия на пловдивското летище

Правителството прие решение за откриване на нова процедура за концесиониране на летище Пловдив. Причината е, че при предходната процедура няма подадени оферти, съобщиха от правителствената информационна служба.

Срокът на концесията е 35 години.

Новата процедура ще бъде проведена в съответствие с влезлите в сила през април т. г. европейски изисквания за възлагане на договори за концесия. По този начин се осигурява възможност за привличане на по-широк кръг потенциални инвеститори.

Съгласно разпоредбите на ЕС в "Официален вестник" на Европейския съюз ще бъде публикувано обявление за концесията. След това цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и достъпът до нея ще е пълен и безплатен.

Споделяне

Още от България