Нови болници на договор с касата само с министерско одобрение

Нови болници на договор с касата само с министерско одобрение

Нови болници, които искат да работят със Здравната каса, ще се създават само ако имат одобрението на здравния министър. Това предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, публикувани на сайта ресорното ведомство в сряда. Според проекта, които предстои да влезе за одобрение в Министерски съвет, физическите и юридическите лица създават заведения за болнична помощ след съгласието на министъра на здравеопазването, ако клиниките ще се финансират със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Одобрението ще се дава след оценка на нуждите на населението от медицинска помощ според Националната здравна карта, която все още не е факт.

В момента НЗОК постоянно се оплаква, че е принудена да сключва договор с акредитираните нови болници, въпреки ограничения ѝ бюджет. Ако поправката бъде приета, задължението ѝ ще отпадне, но остава открит въпросът за субективната преценка на министъра и дали действително при решението си ще се ръководи само от необходимостта на населението.

С промените в закона се предлага да бъде удължен с шест години срокът, в който общопрактикуващите лекари да могат да защитят специалност по обща медицина. По сега действащия закон този срок изтича през лятото, а голяма част от джипитата не покриват критериите, което налага и промяната. Лекарите, които са открили лечебно заведение за индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ до 31 декември 2008 г. и които имат призната специалност по вътрешни болести, детски болести, хирургия или акушерство и гинекология, могат да имат индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ без да придобиват специалност по обща медицина.

Освен това в проекта се предлага индивидуалните практики за първична и специализирана извънболнична помощ да могат да се учредяват като еднолични търговски дружества от лекари и зъболекари, а не както досега – само като физически лица или учредени от тях еднолични търговци.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?