НСИ: Доходите и разходите на човек от домакинство с 11% ръст в третото тримесечие

С около 11% са се увеличили средните доходи и разходи на член от домакинство за третото тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Според проучванията, общият среден доход на един член от домакинство през третото тримесечие на годината е нараснал с 10.9% и вече е 1 242 лв. Общият разход на човек от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. е 1 145 лв., което спрямо същото тримесечие на 2012 г. е с 10.8% повече.

Основният източник на доходи за домакинствата продължава да бъде заплатата, която формира 52.9 на сто от общия доход, отчитат статистиците. Доходите от заплата през третото тримесечие на т.г. средно на човек възлизат на 657 лв., което е с 10.4 на сто повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на заплатата в общия доход намалява с 0.2 процентни пункта за разглеждания период.

Доходите от пенсии са вторият по значение източник на доход за българските домакинства. Техният относителен дял е почти без промяна и е 25.1% от общия доход. В номинално изражение през третото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на предходната доходите от пенсии нарастват с 8.5% и достигат 312 лв. средно на човек от домакинство.

Най-голям дял при формирането на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище – 50.8 на сто от всички разходи, като най-същественото перо в бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 9.5 на сто и през третото тримесечие на 2013 г. са 388 лв. средно на човек. Относителният им дял в общия разход намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 33.9 на сто от него през третото тримесечие.

Споделяне

Още от Бизнес