Няколко университета вдигат таксите за обучение

Няколко университета вдигат таксите за обучение

Таксите в Софийския университет “Климент Охридски", в Университета по архитектура строителство и геодезия и в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски" ще бъдат повишени през следващата учебна година, но само за новоприетите студенти.

Това става ясно от постановление на Министерски съвет, предложено за обсъждане на страницата на Министерство на образованието.

Повишението за специалността “Право" в Софийския университет ще бъде увеличена от 500 на 739 лева от следващата година. Увеличение има още и за студентите, избрали да учат “Педагогика" - от 340 на 485 лева за редовна форма на обучение.

По-високи такси ще плащат и студентите в специалността “Администрация и управление" в Софийския университет - 380 лева вместо досегашните 340 лева. От 500 на 590 лева се повишава таксата за направлението “Филология“ Годишните такси за специалностите от направление "Информатика и компютърни науки" ще бъдат вдигнати от 750 на 800 лв., а в направление "Обществени комуникации" - от 500 на 560 лв.

Таксите за студентите по "Медицина" и "Фармация" в Софийския университет остават същите - 925 лева на година.

И в Пловдивския университет по-високи ще са таксите за филологическите специалности, където повишението е от 420 на 560 лева. Увеличение ще има и на таксите за редовно обучение по направления "Педагогически науки" (от 420 на 460 лв.) и "Администрация и управление" (от 420 на 460 лв.).

Повече ще плащат и студентите в университета по Архитектура, строителство и геодезия, къдетоза всички специалности таксата се увеличава от 660 на 700 лева.

Увеличение има на всички такси за обучение в Икономическия университет във Варна. Таксите за икономика, администрация и управление и туризъм се повишават от 360 на 440 лева годишно, а на информатика - от 740 на 900 лева.

Годишните таксите за специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" в Медицинския университет в София няма да бъдат повишени - те остават 900 лева.

Споделяне

Още от България