Общиниге масово събират по-висока такса смет и харчат парите за друго

Общиниге масово събират по-висока такса смет и харчат парите за друго

Сто петдесет и седем общини в България определят по-високи такси смет от необходимите им и харчат от събраните в повече от нуждите им за почистване пари за решаване на други свои проблеми, сочи анализ на Министерството на околната среда и водите.

Това е нарушение на законите, обяви заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манев, която се срещна във вторник в Русе с кметове от областта и от Силистренско за обсъждане на проблемите със сметищата.

Според нея при положение, че събират повече от необходимите им за сметосъбиране и сметоизвозване пари, няма никакво основание за оплакването на кметовете на две трети от общините от наложените изисквания от МОСВ за отделяне на част от събираните пари от такса смет за изграждане на бъдещи депа за отпадъци. Общините използват тази нова разпоредба на закона за управление на отпадъците за изявления, че е необходимо повишаването на такса смет.

Фирмите, които обслужват общините за събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци, получават много по-големи възнаграждения, отколкото действително заслужават, каза още зам.-екоминистърът.

Според Евдокия Манева обслужващите фирми превозват много по-малко отпадъци до депата, отколкото отчитат и за които им се плаща. Задължение на общините е да оптимизират курсовете на автомобилите и да наблюдават прецизно събраните количества.

Ако това се спазва, таксата смет може да бъде намалена или парите да се ползват за развитие на процеса, например чрез сепариращи инсталации за отделяне на полезните суровини от отпадъците, заяви зам.-министърът.

Споделяне

Още от България