Общинските европроекти за селско развитие ще бъдат разгледани до май

Всички общински проекти, кандидатстващи за финансиране по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат разгледани до края на април, обещаха на кметовете министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева. Двамата участваха в срещата на Националното сдружение на общините в Пловдив

Общините са подали 806 проекта по програмата, което е почти половината от разработените 1600 европроекта, за което съобщи в четвъртък председателят на сдружението и кмет на Смолян Дора Янкова. От тях са обработени 258 проекта, от които по 216 вече имат сключени договори. До края на април ще бъдат разгледани всички останали общински проекти по програмата, съобщи Калина Илиева.

Министър Найденов припомни, че по ПРСР е увеличен размерът на авансовото плащане от 20 % на 50 % . Освен това се удължава срокът от три на пет месеца за заявяването на авансовото плащане.

Удължен е и срокът за стартиране на изпълнението на инвестиционни проекти на 12 месеца след сключване на договора, информира министърът. Всичко това е с цел общините да бъдат облекчени при кандидатстването по общинските мерки и да могат да се възползват максимално от европейските средства, посочи министърът.

Общините могат да кандидатстват по няколко от мерките по ПРСР. Това са: 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” , 322 “Обновяване и развитие на населените места”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 122 “Подобряване на икономическата  стойност на горите”, 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.

Най-атрактивни за общините са мерките 321 с бюджет 807 млн. лв. и 322 с бюджет 326 млн. лв. По 321 са подадени 511 проекта на стойност 1 млрд. 684 млн. лв., а по 322 постъпилите проекти са 295, на стойност 375 млн. лв., каза министърът.

Споделяне

Още от България