Около 60% от личните лекари са над 55 години

Около 60% от личните лекари са на възраст над 55 години, а средната възраст на медицинските сестри и акушерките е над 53 години. Това съобщи зам.-председателят на Българския лекарски съюз д-р Галинка Павлова в четвъртък. Тя коментира, че когато системата е недофинансирана, лекари и сестри работят на повече от едно място и са принудени да работят по-дълго.

На форум, организиран от здравната федерация на КНСБ, участници от различни държави обсъдиха разликите в работното време на лекари и медицински сестри, рисковете на работното им място и условията на труд.

Необходимо е да се повиши информираността за психосоциалните рискове на работещите в сферата на здравеопазването, което ще се постигне чрез комбинация от различни политически инструменти - законодателство, социален диалог, добри практики, корпоративни социални отговорности, икономически стимули, смятат участниците в конференцията.

Те предлагат да се въведат добри практики и разбиране от страна на работодателите за намаляване на стреса, насилието, безпокойството и тормоза на работното място.

Необходимо е да се направи анализ на действащата нормативна уредба в здравеопазването, с участието на държавата, общините и социалните партньори, с оглед на необходимостта от промени за подобряване на дейността по превенция на психосоциалните рискове в здравеопазването.

Още от България