Около 600 000 са работещите бедни у нас

Около 600 000 души у нас попадат в категорията на т.нар. работещи бедни - ниско платени работници на пълно работно време, които получават около или по-малко от 400 лева месечно
или са с брутна заплата под 67 на сто от средната за страната - доходи, които не позволяват те да имат достоен жизнен стандарт. Това стана ясно в петък по време на синдикална конференция по проблема, организирана от КТ "Подкрепа".

Според официалните данни на Евростат през последните няколко години повече от 21 процента от българите живеят под прага на бедността.

"Работещите бедни в България са обективна реалност, чието преодоляване представлява сериозно предизвикателство както за управляващите, така и за социалните партньори", заяви Олег Чулев, директор на Института за социални, икономически и синдикални изследвания към КТ "Подкрепа".

Средното почасово заплащане на труд за цялата икономика в 28-те страни от ЕС с оценява на 23.7 евро, сочат данните на Евростат. Заплащането в еврозоната е 28.4 евро, изключение от
статистиката са парите на работещите в селското стопанство и публичната администрация. В отделните държави членки на ЕС, обаче, средните почасови разходи за труд се различават
значтелно. С най-ниски възнаграждения на час е България - с 3.7 евро.

Според съветника на премиера по социалните въпроси и бивш социален министър в първото правителство на ГЕРБ Тотю Младенов е крайно време синдикатите и работодателите да направят всичко възможно да има обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната.

Младенов каза, че държавата ще насърчи социалните партньори да намерят най-доброто решение за правила и механизъм за определяне на минималната заплата.

Личното мнение на Младенов е, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности могат да служат за определяне на минималната часова ставка. "По отношение на
преодоляването на проблема с работещите бедни, ключов въпрос е квалификацията", заяви Младенов.

Според него е важно да се направи всичко възможно да се намали до минимум отпадането на
деца от образователната система и да се използват непрекъснато европейските средства за подобряване на квалификацията, която е връзката между пазара на труда и заплащането.

Още от България