Около 7000 неперсонифицирани дружества трябва да се регистрират по ДДС

За заварените случаи срокът изтича в края на януари

Около 7000 неперсонифицирани дружества трябва да се регистрират по ДДС

Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона. Това е записано в последните промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), които влязоха в сила от началото на годината, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС.

Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи, имат едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация.

Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г., като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация.

По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.

Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански дружества , създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т. е. за извършване на съвместна дейност.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?