Окончателно бе наложена забрана на дистанционно сключване на договори

Срочен договор да не бъде продължаван , ако няма изрично писмено съгласие на абоната по отношение на условията. Това записа окончателно парламентът в четвъртък, като прие промени в Закона за защита на потребителите.

При липса на съгласие след изтичане на срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки.

Нищожни са всички уговорки, които противоречат на тези изисквания, записаха депутатите.

При сключването на договор от разстояние по телефона той влиза в сила и потребителят се обвързва с него от датата, на която доставчикът е получил съгласието му в писмена форма. На доставчик, който наруши разпоредбите, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен случай.

Занапред при доставка на телевизионни програми, разпространявани от лицензирани оператори, към договора ще се прилага списък с индивидуализирани наименования на програмите в ценовия пакет.

Предложения за промени разпространителят следва да отправя в писмена форма (задължително на български). Промените не могат да стават без изричното писмено съгласие на потребителя.

Депутатите записаха още, че всеки разпространител на телевизионни програми следва да поддържа в писмен и електронен формат регистър на постъпилите от потребителите жалби, сигнали и предложения.

В случаите на настъпили промени в списъка от предлаганите телевизионни програми потребителят има право да прекрати едностранно действието на договора с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение и/или неустойка.

Чрез преходните и заключителни разпоредби в Закона за радиото и телевизията бе записано още, че рекламите в електронните медии не трябва да се излъчват със сила на звука, по-голяма от тази на останалата част от програмата.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?