Опасно ли е за България, ако гръцките банки колабират?

Опасно ли е за България, ако гръцките банки колабират?

В България има 31 банки, от тях 5 са с гръцки собственик (всъщност 4, защото една от гръцките банки е собственост на френска банка). Т.е. гръцки собственик имат около 13% от банките в България.

Към март 2012 пазарният дял на петте банки с гръцки собственик по отношение на активите е 23.37%, а по отношение на привлечените депозити от фирми и граждани пазарният дял е 20.66% (без френската банка е с половин % по-малък).

Привлечените депозити от фирми и домакинства в петте банки са 11.24 милиарда лева. В същото време, активите на тези пет банки са в размер на 18.13 милиарда лева. Депозитите са покрити с активи на 161%, т.е. активите надхвърлят привлечените депозити от фирми и домакинства с над 60%. Това е повече от средното за банковата система (43%) и е сериозен буфер.

Българските банки с гръцки собственици нямат нетна експозиция към Гърция, т.е. не могат да претърпят загуби каквото и да се случи в Гърция. При евентуално изгонване на Гърция от Еврозоната, гръцките банки най-вероятно ще продадат българските си дъщерни банки на нов собственик (което през последните години се случи на няколко български банки – ирландски, словенски и пр.).

*Георги Ангелов е старши икономист в Институт "Отворено общество". Публикацията е взета от Блогът за икономика. Заглавието е на Mediapool.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес