Опозицията атакува пред Конституционния съд промените "ГЕРБ" в Закона за ДДС

Синята коалиция: Отнемат се правата на гражданите да определят кои задължения първо да покриват

Иван Костов

49 депутати от Синята коалиция, ДПС, неколцина от БСП и независими атакуват пред Конституционния съд разпоредби от промените в Закона за ДДС, гласувани в парламента в края на ноември. Текстовете са от преходните и заключителните разпоредби на закона, които препращат към Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Промените регламентират погасяването на публичните задължения. Според тях, когато длъжникът има няколко публични задължения, установени от НАП, и не може да ги погаси едновременно, се погасява задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закона не е предвидено друго. Ако две задължения трябва да бъдат погасени на една и съща дата, те се погасяват съразмерно, гласят промените.

Пред журналисти съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов благодари на колегите си от останалите парламентарни групи, които са подкрепили искането до КС.

"Искаме Конституционният съд да отмени тези текстове като противоконституционни, защото отнемат правото на лицето само да определи кои свои данъчни задължения и осигурителни вноски да погасява и по какъв ред", обясни Костов.

"Това е отмяната на текста, по силата на който данъците и вноските се прехвърлят в съответни сметки на Държавно обществено осигуряване, на Националния осигурителен институт и на набирателната сметка на Националната здравно-осигурителна каса и Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители". Отнема се правото на гражданите да определят дали да погасяват данъци или осигурителни вноски и по този начин се препятства достъпът им до осигурителната и здравната система на страната", продължи лидерът на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция.

"Може да се случи така, че ако това право им се отнеме и като са смесени данъчните и осигурителните вноски, Националната агенция за приходите да прихване като данъчни задължения вноски, с които хората искат да гарантират здравното си обслужване и по този начин те да загубят правото си на здравно обслужване, на инвалидизация, което е абсурдно намесване в граждански права, защитени с конституция", каза Костов.

Според него така държавата се намесва във взаимоотношенията между гражданите и работодателите, защото "по силата на така сглобените текстове от ГЕРБ е възможно да се прихванат като задължения на работодателя осигурителни вноски, които са на самия работник, тъй като работодателят дължи съответните суми".

"При положение, че вноските не се превеждат всеки ден, парите остават в НАП на разпореждане на Министерството на финансите и се отнемат от солидарните системи, каквито са пенсионната и здравната каса, което е абсурд", продължи аргументирането на искането на 49-те депутати Иван Костов.

"Не е възможно хората да дават парите си за осигурителните системи и те да отиват на разпореждане на Министерството на финансите, а още по-малко да покриват данъчни задължения, при положение, че те не искат към този момент да покриват такива данъчни задължения", каза той.

"Недопустимо е смесването на данъчни задължения с осигурителни вноски. Осигурителната вноска е такава, срещу която институцията, където се внасят парите, дължи услуга, здравно обслужване, лечение. Данъчните задължения са безвъзмездни, държавата има само най-общи отговорности - да гарантира сигурност, достъп до образование и т.н.", обясни Иван Костов.

Този закон лишава хората от права и има груби нарушения, смята съпредседателят на Синята коалиция, според когото искането на депутатите ще бъде уважено от Конституционния съд и той ще се произнесе по него.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?