От търговете с компенсаторки се вадят 50 хил. дка защитени зони

Найденов обаче си запази правото да ги продава в бъдеще

От търговете с компенсаторки се вадят 50 хил. дка защитени зони

От обявените от земеделското министерство търгове за продажба на 154 хил. дка държавна земя срещу компенсаторки ще бъдат извадени около 50 хил. дка, съобщиха от агроведомството в сряда. Става въпрос за близо 70 ливади и пасища, попадащи в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, и шест защитени местности. От информацията обаче става ясно, че министерството на земеделието и храните си запазва правото да обяви тези терени за продажба на по-късен етап.

Решението идва след сигнал на Тома Белев от сдружение "Зелени Балкани", че в търговете за продажба на 154 000 декара държавни земеделски земи попадат уникални природни кътчета като билото на старопланинския връх Миджур. Според сдружение за дива природа "Балкани" в обявените за продажба имоти попадат и южните склонове на Ком, връх Богдан, високите части на Осогово. Част от имотите са по границите на защитени територии като резерватите Чупрене, Богдан, Сажденик, Атанасовско езеро или Националните паркове "Пирин", Рила" и "Централен Балкан".

 

Мотивите на земеделското министерство да изкара терените на пазара бяха, че към въпросните имоти нямало интерес от арендатори. От природозащитните организации възразиха, че ако до момента животновъдите не желаят да наемат 1 декар пасище за 6 лева за година, колкото е средната цена, едва ли ще дадат, макар и под формата на компенсаторки, 200 лева, колкото ще им струва ползване за 40 години. Явно е, че ако някой ги купи, той няма да ги използва за пасища или ливади, а за строежи на ветрогенератори, фотоволтаици, ловни стопанства, хотели, ски курорти или нещо друго неземеделско, смятат природозащитниците.

 

Обявяването на намеренията за продажба на терени от поземления фон бе предшествано от масирано изкупуване на компенсаторки на фондовата борса и рязко поскъпване на платежните нефинансови инструменти.

 

"Имаме обща цел с природозащитните и тя е да запазим както природата, така и интересите на държавата и на бъдещите собственици”, е казал Найденов след срещата в сряда. "Вече трябва да отпаднат всякакви притеснения, че тези ливади и пасища ще се използват за някакви други цели, и те ще останат в Държавния поземлен фонд”, допълва той.

 

Найденов обаче обяснява, че в бъдеще, при проявен интерес от животновъди, тези земи в НАТУРА могат отново да бъдат предложени за продажба, тъй като законът не го забранява, а изисква поддържането им в добро състояние.

Споделяне

Още от Бизнес