Отнети са 115 разрешителни за минерални води

Заради нарушаване на условията за ползване на минерални извори са отнети 115 разрешителни за водовземане на минерални води през 2006 г., съобщиха в сряда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Тези ползватели на минерални  води не са спазвали и определените в документите срокове.

Издадени са и 52 наказателни постановления за налагане на санкции за нарушаване на Закона за водите. Най-честите нарушения са черпене от извора без монтирано и пломбирано измервателно устройство.

Споделяне

Още от България