Овчаров пак даден на прокурор заради мини “Бобов дол”

Втори сигнал до главния прокурор Борис Велчев срещу министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров за отдаването под наем на мини “Бобов дол” на частната фирма “Ораново” ЕООД, внесоха в петък от инициативния комитет за защита на интересите на гражданите на община Бобов дол. Те искат от Велчев да отстрани от длъжност Овчаров, изпълнителния директор на мините Пламен Стефанов и члена на Съвета на директорите Димитър Ганчев, който по информация на организацията бил и директор във фирмата наемател. Бобовдолци искат тримата да бъдат отстранени до изясняване на случая с арендата на въгледобивното дружество, което е застрашено от обявяване в несъстоятелност заради над 40 млн. дългове.

Във втория сигнал до обвинител № 1 се посочва, че министър Румен Овчаров е злоупотребил с власт, като е отдал под наем мините с всички площи, табани, технически съоръжения, инсталации и други дълготрайни материални активи.

Договорът е сключен на основание чл. 17 от правилника за реда на уреждане на правото на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, се посочва в писмото до Велчев.

Тази разпоредба предвижда, че в отделни случаи с разрешение на едноличния собственик на капитала сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, независимо от балансовата им стойност да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от лицензиран оценител. Изискването обаче не било спазено и сделката станала при пълна непрозрачност.

Инициативният комитет посочва, че на “Ораново” ЕООД е позволено да се разпорежда и с активи изключителна държавна собственост, както и да добива въглища, независимо, че няма концесия за това.

“Такава не е необходима, тъй като държавата е дала право на мината да ползва въглищата и практически добивът там се извършва от мини “Бобов дол” ЕАД, а не от “Ораново” ЕООД”, заяви пред Mediapool Христо Казанджиев, директор на Дирекция “Природни ресурси и концесии” в Министерството на икономиката и енергетиката.

“Инициативният комитет интерпретира неправилно договора с частната фирма като договор за наем на дружеството. Всъщност договорът е за поемане на ангажимент за управление на добива в мината, като за целта се отдават под наем нейни съоръжения, но въглищата си остават държавни”, каза той. По думите му фирмата плаща за използване на съоръженията и е поела ангажимент за увеличаване на добива, който в края на петгодишния контракт трябва да стигне 1,2 млн. т годишно.

“Данните за юли сочат, че дружеството вече се доближава до планираните месечни добиви, които са изпълнени на около 96 процента, докато в предишни месеци са били под 80 на сто”, отбеляза Казанджиев. По думите му ако не е бил сключен договора за управление на добива, през август дружеството е щяло да рухне. Според него цялата обществена полемика около сделката е защото това е първата такава и не е представена коректно. Той каза, че има уверенията на изпълнителния директор на въгледобивното дружество, че не се отклоняват машини от мината за работа в други рудници, за които инициативния комитет твърди, че са на истинския собственик на “Ораново” ЕООД.

Смята се, че това е бизнесменът Красимир Паргов, който е свързан с “Минстрой холдинг”, част от бившата “Мултигруп”. Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров пък заяви преди две седмици в отговор на парламентарен въпрос, че зад броженията на инициативния комитет на бобовдолци стои бизнесменът Христо Ковачки, който имал интерес към въгледобивното дружество, но не успял да се домогне до него.

Връзката с Ковачки може да се направи и от изявлението на организацията в петък, че при влизането на “Ораново” в мината наемателят веднага е изискал да му бъдат представени скиците на четвърти участък от рудник "Христо Ботев", където се предлага да се депонират отпадъците на София. Първоначалното място за временно съхранение на сметта на столицата бе мина “Чукурово”, която е на Христо Ковачки, но правителственото решение за това бе отменено от съда.

Споделяне

Още от Европа