"Овергаз" спечели делата за издаване на лиценз за разпределение на газ в Бургас и Русе

"Овергаз" спечели две дела във Върховния административен съд (ВАС) в които оспорваше отказа на Държавната комисия по енергийно регулиране да издаде лицензи за газоразпределение. С решение от 23 юли ВАС е отменил отказа на Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) да издаде лиценз на "Газоснабдяване - Русе".

С друго решение от вчера съдът е върнал на ДКЕР за ново разглеждане и искането за издаване на лицензия за разпределение на природен газ на "Газоснабдяване - Бургас". И двете дружества са дъщерни на "Овергаз".

След съдебни процедури компанията спечели дела и за лицензите в София, Варна и Дупница.

На 18 юли ДКЕР издаде 10-годишна лицензия на "Варнагаз", където акционери са "Овергаз" и общината на града. Това стана след като на 27 юни ВАС отмени отказа на ДКЕР да издаде лиценз.

С решението си съда задължи енергийния регулатор да започне процедура по издаване на искания от "Варнагаз" лиценз за разпределение на природен газ. Съдът призна досегашните инвестиции на дружеството - над 656 930 евро - за достатъчно основание, за да се издаде лиценз за газификация на Варна.

Съдът отхвърли отказа на комисията да издаде лиценз за разпределение на природен газ и на "Рилагаз", в което акционери са "Овергаз" и общината в Дупница. В отказа си комисията твърдеше, че "Рилагаз" не е започнал да инвестира. ВАС обаче призна за осъществена инвестиция от 121 776 евро в Дупница, за предпроектни проучвания, екологични сондажи и други.

На 14 юли "Овергаз" спечели и делото за София с което задължи ДКЕР да започне процедура по издаването на лиценз за разпределение на природен газ на "Софиягаз".

Решението е необжалваемо и задължава ДКЕР да започне процедура по издаването на искания от "Софиягаз" лиценз за столицата. До този момент в изграждането на газоразпределителна мрежа само за София - Район Южен - компанията е инвестирала повече от 650 хиляди евро за предварителни маркетингови проекти и проучвания.

Инвестирани са и над 3 милиона евро в газоразпределителните мрежи на Банкя и Божурище. Там всички промишлени предприятия и повечето обществено-административни сгради използват природен газ. В двете населени места природен газ използват и над 350 домакинства.

Общите проучвания на компанията за цялата територия на София са приети и от Столичния общински съвет като цялостен официален проект за бъдещата газификацията на града.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?