Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения с поправки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Текстовете са разписани в преходните и заключителните разпоредби на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които бяха приети в четвъртък на второ четене. До нестандартния законодателен подход се стигна под натиск и за да може бързо да реши проблема на около 5000 души, които бяха застрашени да останат с половин инвалидна пенсия заради недомислица в законодателството около извънреднотото положение.

"Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна", записаха в закона депутатите.

Споделяне

Още от България