Парламентът вдигна праговете на обществените поръчки

Парламентът увеличи стойностните прагове на обществените поръчки, над които се прилагат съответни процедури по възлагане.

Открит търг по Закона за обществените поръчки ще се провежда при при възлагане на поръчки за строителство равни или по-високи от 264 000 лв. без ДДС, гласят одобрените на второ четене промени в ЗОП. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната търг по ЗОП за строителни дейности ще се провежда, когато прогнозната стойност е равна или по-висока от 1 650 000 лв. без ДДС. Досега поръчките за строителство в страната, за които се прилагаха процедурите по закона, трябваше да са равни или по-високи от 240 000 лева, а извън страната - равни или по-високи от 1 500 000 лв. без ДДС.

Процедурите по закона ще се прилагат задължително за обществени поръчки за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – равни или по-високи от 132 000 лв.

Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по ЗОП и условията и реда за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана при поръчки на стойност без ДДС за строителство – под 60 000 лв., за доставки или услуги - под 20 000 лв., и за конкурс за проект - под 66 000 лв., реши още парламентът. Това обаче не се отнася за обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността.

С измененията в закона се въвеждат и изискванията на европейски директиви за обществените поръчки за строителство, доставки и услуги в отбраната и сигурността, например доставка на военно и специално оборудване, поръчките за строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги. Праговете, над които задължително ще се провежда открит търг по ЗОП, са за поръчки за строителство, равни или по-високи от 4 млн. лв. без ДДС, и за доставки, услуги и конкурс за проект, равни или по-високи от 400 хил. лв. без ДДС. С промените се допълват условията, при които определени поръчки могат да бъдат запазени изключително за участие на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?