Първа инвестиционна банка предлага детски срочни влогове

От началото на февруари Първа инвестиционна банка (ПИБ) започва да предлага на своите клиенти детски срочни депозити, съобщиха от банката в сряда.

Детският депозит се открива на името на дете, ненавършило 18 г., а вложители могат да бъдат пълнолетни лица, откриващи депозита или внасящи суми по депозитната сметка, без да се изисква роднинска връзка с титуляра.

Влоговете могат да се откриват по желание на клиента в лева, долари, евро или швейцарски франкове. Периодът на влога може да бъде до 12, 18, 24 и 36 месеца, уточняват от банката.

Лихвата се начислява на годишна база според действащия лихвен бюлетин на ПИБ за пълнолетни лица, като се добавя 0,25% за всяка валута и за съответния период. Например детски срочен влог в лева за 36 месеца ще се олихвява на базата на 9,25% годишна номинална лихва.

Внасянето на допълнителни суми по детската депозитна сметка може да се извършва свободно във всеки един момент, а тегленето на суми при малолетен титуляр до 14 г. - от законните му представители с разрешение на районния съд, при непълнолетен титуляр (от 14 до 18 г.) - от титуляра с писмено съгласие на единия родител при разрешение от районния съд, и от самия титуляр, ако е навършил пълнолетие или е навършил 16 г. и е встъпил в брак.

Споделяне

Още от Бизнес