Пенсионери могат да са държавни служители, реши КС

Пенсионери могат да са държавни служители, реши КС

Пенсионирането на държавен служител не може да е основание за освобождаването му от работа. Забраната за хора, навършили пенсионна възраст, да продължат да работят, противоречи на конституцията. Това става ясно от решение на Конституционния съд (КС), с което се отменя ограничението, записано в Закона за държавния служител миналата година.

Този текст бе атакуван от президента Румен Радев и омбудсмана Мая Манолова.

Според КС подобно ограничение противоречи на основния закон, тъй като ограничава правото на труд, гарантирано от конституцията.

Друг аргумент е, че пенсионираните държавни служители добросъвестно са упражнили това свое право, но новата забрана на практика ги принуждава да търпят негативни последици, без да са извършили някакво нарушение.

Освен това конституцията изисква в приеманите закони да има предивидимост, стабилност и сигурност, каквито в случая липсват.

"Тези характеристики на правовата държава в случая не са налице за гражданите, които законосъобразно и добросъвестно са упражнили правото си на пенсия при наличие на легитимно очакване, че това няма да е пречка да продължат да упражняват конституционното си право на труд", пише в решението си КС.

Според него въведената забрана не защитава никакъв интерес. В мотивите към закона е записано само, че по този начин ще се даде път на по-млади кадри в администрацията и ще се повиши качеството на работата ѝ чрез използване на новите технологии.

"Изложените съображения, довели до приемането на оспорената разпоредба, не само нямат ранг на конституционна ценност, обосноваваща ограничаването на основни права, но и поставят под съмнение професионалните качества на посочената категория държавни служители само поради това, че са упражнили едно свое конституционно признато право", се посочва в решението на КС.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?