Планът за заетостта ще осигури работа на 16 500 безработни догодина

Планът за заетостта ще осигури работа на 16 500 безработни догодина

Над 16 500 безработни ще бъдат включени в различни форми на заетост, залегнали в Националния план за действие по заетостта за 2019 година, който беше единодушно одобрен от Националния съвет за насърчаване на заетостта в петък.

Общият бюджет на плана е 73 млн. лева и включва проекти и мерки за заетост и обучение на безработни, които през следващата година ще се финансират със средства от държавния бюджет.

По плана ще се финансират и проекти за обучение, които ще дадат възможност на близо 11 500 безработни да повишат знанията и уменията си, да повишат квалификацията си и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Ще се осигури и обучение по ключови компетентности на 1000 заети в микро и малки предприятия.

През следващата година мерките за заетост и обучение ще са насочени приоритетно към продължително безработните, безработните до 29 години и над 50 години. Сред целевите групи са още хората с трайни увреждания и икономически неактивните хора, които имат желание да работят.

През 2019 г. се предвижда безработицата в България да е 4.8%, а заетостта сред населението между 15 и 64 г. – 68%.

Приоритетните направления в плана за действие по заетостта през 2019 г. ще са подкрепата за насърчаване на икономическия растеж, подобряването на бизнес средата, развитието на основни сектори на икономиката и тяхното въздействие върху заетостта.

Сред основните задачи на документа е и подготовка за бъдещите промени в труда под въздействие на новите технологии, подкрепата на заетостта в малките и средните предприятия, развитието на регионите и подобряването на функционирането на пазара на труда. 

Споделяне

Още от България