Според Българската стопанска камара

Планираните стимули за инвеститорите дискриминират и изкривяват пазара

Помощите за нови работни места са предпоставка за злоупотреби

Планираните стимули за инвеститорите дискриминират и изкривяват пазара

Поправките в Закона за насърчаване на инвестициите са насочени единствено към едрия бизнес. Малкият и среден бизнес остава извън обхвата на предложените стимули, а точно той има нужда от подпомагане. Това се казва в становище на Българската стопанска камара за текстовете, които скоро ще минат на одобрение от парламента. За второто тримесечие на 2012 г. на годишна база са загубени 93 хил. работни места. Докато за икономиката това е спад с 2%, за сектора на микро- и семейния бизнес, включително самонаетите, спадът е 30%, се казва в становището.

Според законовите промени държавата ще покрива за определен период от време разходите за осигуровки на първокласните инвеститори. Тази мярка ще се прилага само за проекти, създаващи голям брой работни места във високотехнологичните сектори на икономиката или в общините с безработица над средната в страната. Останалите корекции предвиждат общините също да издават сертификати за инвеститори във важни проекти и да им предлагат преференции по преценка и възможностите на местната власт.

Българската стопанска камара подкрепя мерките за допълнително стимулиране на инвестициите, особено свързаните с насърчаване на разкриването на нови работни места. В същото време възможността за издаване на общински сертификати, ускореното административното обслужване и други общински мерки не променя инвестиционната среда, се казва в писмото на БСК. И в момента тези насърчителни мерки могат да бъдат прилагани, без изрично да са записани в закона, припомнят от камарата.

Стимулирането на новоразкритите работни места обаче може да доведе до освобождаване и последващо наемане на служители с цел ползване на преференциите, отбелязват от БСК. Според камарата съществува опасността всяко разширяване на дейността да се представя като отделен проект, отново с цел ползване на преференции за новоразкрити работни места. Подпомагането на нови работни места без инвестиции или с минимални такива не гарантира дългосрочни инвестиционни намерения. Вложителите се възползват от преференцията, след което напускат, тъй като не са обвързани с изградени дълготрайни активи, смята бизнес организацията.

Спестяването на осигуровки от големите инвеститори ще намали техните разходи, но може да доведе до изкривяване на пазара и неконкурентоспособност на дребния предприемач, който, за да оцелее, ще бъде принуден да мине в сивия сектор, опасяват се от камарата. Отсъства анализ на ефекта от вече прилаганите мерки за насърчаване на инвестициите, както и оценка на въздействието на всяка една от предложените нови мерки.

БСК счита, че освен ниските данъчни ставки и стимулите, за инвеститорите са важни най-вече общата бизнес среда и нейната предсказуемост, изградената инфраструктура, квалифицираната работна ръка, стабилността на законодателната и съдебна система, липсата на бюрокрация и корупция и неучастието на държавата като играч на пазара, водещо до неговото деформиране.

Предлаганите само за някои фирми облекчения не трябва да подменят усилията за прости и ясни правила за всички, посочват от камарата. Най-преките пътища за привличане на инвестиции са чрез стимулиране на публично-частните партньорства при изграждане на инфраструктурата и публичните услуги, въвеждане на електронен обмен при контакти и услуги на администрацията и облекчаване на достъпа до мостово финансиране с цел усвояване на евросредствата, посочват от БСК.

Споделяне

Още от България