Пловдивският университет е с ново ръководство

Пловдивският университет е с ново ръководство

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" има нов ректор. На поста беше избран проф. д-р Румен Младенов, съобщиха от университета.

Той беше избран от общото събрание на университета. За проф. Младенов гласуваха 250 от 297 делегати. Неговата кандидатура беше и единствената.

Официално новият ректор ще встъпи в длъжност на 1 юни.

Сред предизвикателствата за своя мандат новият ректор открои продължаващото влияние на демографския срив, промяната в правилата за финансиране на висшето образование, пряката зависимост на финансирането на научно-изследователската дейност от мястото на Пловдивския университет в наукометричните класации, основани на публикации в световните бази данни, както и предлагането на привлекателни, съобразени с динамичния пазар на труда бакалавърски програми.

Пред членовете на общото събрание проф. д-р Румен Младенов пое ангажимент, че в работата си ще се основава на принципите на приемственост, реализъм, прагматизъм и отговорност.
Общото събрание преизбра проф. д-р Асен Рахнев за председател.

Освен че бе избран за член на Академичния съвет, досегашният ректор проф. д-р Запрян Козлуджов бе удостоен и със званието "Почетен ректор" на Пловдивския университет. Той управлява Пловдивския университет 2 мандата и няма право на трети.

Новоизбраният ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов, е роден през 1962 г. Той е професор в професионално направление "Биологически науки". Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ "Паисий Хилендарски", по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – Пловдив. Ръководител е на катедра "Ботаника и методика на обучението по биология" в Биологически факултет на ПУ и на катедра "Фармакогнозия и фармацевтична химия" във Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?