Побоите над данъчни и митничари ще се наказват както при посегателства срещу полицаи

Депутатите приравниха наказанията за посегателства над данъчни, митничари, лесничеи и екоинспектори с тези, които се прилагат в подобни случаи срещу полицаи и магистрати.

По-тежки наказания за убийство на митничари, данъчни, лесничеи и екоинспектори гласуваха депутати при промените в НК на второ четене. Така те изравниха наказанията със санкциите за посегателства над магистрати и служители на МВР.

От 20 до 30 години или доживотен затвор грози убийците на тези категории държавни чиновници, гласуваха народните представители при окончателното приемане на промените в Наказателния кодекс.

За тежка телесна повреда на данъчен, митничар или лесничей, наказанието е затвор от 5 до 15 години. При средна телесна повреда наказанието е затвор от 3 до 10 години, а за лека телесна повреда - от 1 до 5 години.

За принуда на същите категории, наказанието отново се приравнява с това за полицаи и магистрати и предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Депутатите отказаха да въведат специален текст за футболното хулиганство и то ще се наказва по общия текст за хулиганство в НК.

С промените обстойно бе разписана и пробацията, като алтернативно полагане на обществено-полезен труд вместо излежаване на по-леки присъди.

Поправителният труд ще се полага от осъдения по месторабота. Той ще продължи да работи както преди осъждането, но между 10 и 20 % от заплатата му ще се изземва в полза на държавата. Времето на полагането на такъв труд няма да се брои за трудов стаж. Ако осъденият остане без работа, съдът може да постанови той да полага безвъзмезден труд.

Поправителният труд не може да бъде налаган за повече от 2 години и по-малко от 3 месеца, а безвъзмездният - за не повече от 3 години.

Два дни полагане на поправителен труд ще се равняват на един ден лишаване от свобода.

Малолетни или непълнолетни не могат да полагат поправителен или безвъзмезден труд, приеха още депутатите.

Към пробационните мерки спадат още задължителна регистрация по последен адрес на осъдения, периодични срещи с пробационния служител, ограничаване на свободата на придвижване, което може да включи забрана да се напуска населеното място за повече от 24 часа без разрешение или да се посещават определени обекти.

Пробационните мерки могат да се налагат за срок от 6 месеца до три години.

Споделяне

Още от България