Почивна база на ВМЗ продадена за 540 хил. лв.

Почивна база на ВЗМ-Сопот, намираща се в с.Розино, Калровско, е продадена на “Център Регион груп” ЕООД, Сопот,съобщиха от Агенцията за приватизация в понеделник. Купувачът е постигнал в търга с явно наддаване цена от 540 000 лв. като надпреварата тръгна от 400 хил. лв. със стъпка на наддаване от 20 хил. лв.

Новият собственик извършва туроператорска, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и др. Той трябва да плати по банков път половината от договорената цена в деня на подписването на приватизационния контракт, а останалата сума – до 15 календарни дни след това.

Базата за отдих се намира е извън регулацията на селото и представлява имот от 13 900 кв.м. с бунгала, сгради, вили, столова, кухня, беседка и два открити бетонови басейни - голям и малък.

В същото време приватизационното ведомство обяви друг търг с явно наддаване – за целия капитал на “Национална действаща изложба” ЕООД. Дружеството се занимава с панаирна и изложбена дейност в страната и чужбина,  информира за научно-технически постижения и патенти, дава консултации и извършва инвестиционна, инженерингова и маркетингова дейности.

Исканата начална тръжна цена е 800 000 лева, а стъпката на наддаване – 80 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 000 лева. Процедурата ще се състои на 30-тия ден отпубликуванете нарешението в Държавен вестник.

Споделяне

Още от Бизнес