Почти целият парк "Пирин" минава под закрилата на ЮНЕСКО

Почти целият национален парк "Пирин" минава под закрилата на ЮНЕСКО. Както съобши Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в понеделник, по време на 34-тата сесия на Комитета по световното наследство Бразилия е била приета е номинацията на България за актуализиране на границите на парка като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Единодушно са приети предложенията за разширение на НП "Пирин" като обект на световното наследство с включването на 12 000 хектара високопланинска зона, характерна с богато биологично разнообразие и запазени ландшафти. Одобрено е изключването от обекта на ски зоните над Банско и Добринище и обявяването им за "буферни зони".

Прието е и изключването на четири територии с обща площ 150 хектара в районите на Кулиното (Разлог), Сандански и Добринище, тъй като те са изключени от границите на НП "Пирин" в периода 1987-1999 г. с мотива, че териториите са застроени и нямат консервационна значимост.

НП "Пирин" е обявен за обект на световното наследство към Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г., с площ 24 000 хектара. Площта на НП "Пирин" като защитена територия, съгласно българското законодателство, е 40 356 хектара, информират от МОСВ.

Споделяне

Още от България