Под 1% от фирмите са взели 60% от възстановените 558 млн. лв. ДДС през юли

Под един процент от фирмите са взели 60% от възстановеното ДДС в размер на близо 558 млн. лв. през юли. При 93% от фирмите възстановеният данък е под 100 000 лв. Това показват данните на Министерството на финансите.

 

Възстановяването на данъка става по поредността на подадените справки декларации от фирмите. Този принцип позволява ефективен контрол по спазването на сроковете за възстановяване, е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

 

На 8555 компании е възстановен ефективно близо 558 млн. лв. ДДС и още 6 млн. лв. данък прихванат за други публични задължения, е посочено в съобщението.

 

На две големи компании е възстановен ДДС за над 117 млн. лв., на други две – над 21 млн. лв, а на още шест – общо 43.7 млн. лв.

 

На 73 фирми е върнато между един и пет милиона лева ДДС на обща стойност 155.6 млн. лв., сочат още данните на Министерството на финансите.

 

На 7996 фирми е възстановен ДДС под 100 000 лв. на обща стойност над 83.1 млн. лв.

 

За периода от 1 до 8 август възстановеният ДДС е 167 млн. лв. на 4136 фирми. От тях на 3962 е върнато ДДС под 100 000 лв. на обща стойност за над 36 млн. лв. Те представляват 96% от всички компании. На шест големи фирми е възстановен ДДС между 5 и 10 млн. лв. на обща стойност над 43 млн. лв.

 

С цел да не се задържат обортни средства на бизнеса и да не се плащат лихви заради забавено връщане на ДДС от началото на юли Министерството на финансите въведе ежедневен контрол по спазване на сроковете за възстановяване на данъка.

 

Прави се и ежемесечен анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване.

Споделяне

Още от Бизнес